Державна регіональна політика

Матеріал з База знань «Управління публічним інвестуванням»
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Закон України «Про засади державної регіональної політики» набув чинності ще у березні 2015 року, але до цього часу значна кількість не тільки пересічних українців, а й державних діячів так і не зрозуміла, що регіональна політика (англійською «Policy») не співпадає з політичною діяльністю (англійською «Politics»), що сутність державної регіональної політики – це забезпечення високого рівня якості життя людей незалежно від місця проживання. І що це повинно відбуватись з урахуванням природних, історичних, економічних, демографічних та інших особливостей регіонів, їх етнічної і культурної самобутності.

Державна регіональна політика передбачає перехід від надмірно централізованої моделі та галузевого «низхідного» підходу, які панували раніше, до збалансованої багаторівневої людиноцентричної системи управління регіональним розвитком. При цьому основний акцент полягає у тому, щоб задіяти недостатньо реалізований потенціал в усіх регіонах шляхом максимального залучення до спільної роботи усіх важливих суб'єктів регіонального розвитку. Саме це є підґрунтям Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року, стратегій розвитку регіонів і окремих територіальних громад, а також планів заходів з їх реалізації.

База знань «Управління публічним інвестуванням», яка створюється спільнотою фахівців і практиків з регіонального та місцевого розвитку усіх громад України, має на меті не тільки розкрити сутність державної регіональної політики, а й допомогти усім бажаючим взяти активну участь в її впровадженні.